VIZIUNEA

Grădinița cu Program Prelungit ,,Piticot,, Dej va fi o grădiniță competitivă care se bazează pe o dragoste profundă pentru copii, pe înțelegerea complexității fiecărei vârste și pe convingerea că educația este crucială pentru dezvoltarea și îndrumarea spre statutul lor de viitori școlari, care vrea să formeze la copilul de vârstă preșcolară mecanisme și structuri de învățare, încercând să facă din informație a patra resursă, să transforme informația în cunoaștere și să ofere cursanților ei cheia spre comunicarea globală a viitorului.